שחף היא מערכת ERP לניהול פיננסי ותפעולי של פרויקטים בחברות תכנון הנדסי, אדריכלות וניהול פרויקטים.

המערכת מספקת לך את היכולת והגמישות לנהל פרויקטים מורכבים וארוכי טווח באופן יעיל ומבוקר על גבי פלטפורמה אחת. השחף מציגה ממבט על, תמונה מלאה של כל הפרויקטים מבלי לוותר על הפרטים הקטנים.

התוכנה מותאמת במיוחד לטיפול בפרויקטים והיא עשירה בפונקציות ותכונות התומכות בנושאים הפיננסיים והתפעוליים מול לקוחות וגם מול קבלני משנה וספקים. בנוסף, השחף מספקת כלים לתמיכה בקבלת החלטות המאפשרים ניהול תקציבים, בקרת כספים ותזרים מזומנים באופן מושכל .

 

1-1-smlלחץ על התמונה להגדלה

ניהול פרויקטים

הגדרת פרמטרים ומאפיינים לפרויקט; קביעת אחראים ושיוך לחברה, מחלקה או מדור; הגדרת מסכי קשר לפרויקט, קישור לחוזה ולשינויים; הפקת חשבונות עסקה לפרויקט; התקשרויות והתחשבנות עם קבלני-משנה; דיווח ש"ע, ניתוחי בקרה כספית ועוד.

2-1-smlלחץ על התמונה להגדלה

ניהול שיווק ומעקב הצעות מחיר

תיעוד גמיש של תהליכי השיווק והמכירה, כולל הפקת הצעות מחיר, אישורים, חוזים ושינויים; מעקב מגובה בתזכורות אוטומטיות ודוחות; הפקת דוחות בקרה לפי ISO 9000.

3-1-smlלחץ על התמונה להגדלה

הפקת חשבונות עסקה ומעקב גביה

הפקת חשבונות על פי החוזה; מעקב גביה הכולל תיעוד הדיאלוג עם הלקוח מגובה בתזכורות אוטומטיות; הדפסת חשבונות איכותית, שליחת חשבונות בדוא"ל והפקת מכתבי ריכוז חובות ללקוח ;הפקת דוחות גביה,  תחזית גביה ותשלום.

4-1-smlלחץ על התמונה להגדלהתשלום חשבונות והנה"ח

תשלום ישיר בחשבון או באמצעות חשבונית מס/קבלה באישור שלטונות המס; הפקת חשבוניות זיכוי, סטורנו וביטול; קליטת הפקדות שיקים מלקוחות; יצוא נתונים להנה"ח; הפקת דוחות ביצוע תקופתיים ומצטברים בחתכים שונים.

5-1-smlלחץ על התמונה להגדלהניהול תקציב

תכנון ובניית תקציבי הוצאות ותשומות לפרויקט; הזרמת נתוני הוצאות מהזמנות לקבלני משנה ותתי-פרויקטים; דוחות מצב תקציבי הפרויקטים והשוואת תכנון לעומת ביצוע; ניהול פרויקטים וצוותים כמרכזי רווח.

6-1-smlלחץ על התמונה להגדלהבקרה כספית

ניתוח כספי, נומינאלי וממודד, בזמן אמיתי לכל פרויקט; בקרת הכנסות והוצאות בפועל וצפויות; העמסת הוצאות עקיפות באמצעות תקורה או פרויקטים ייעודיים; חישוב רווח גולמי ותפעולי; ניתוח ביצועי פרויקטים בחתכים שונים ברמת חברה, מחלקה, צוות ועוד.

7-1-smlלחץ על התמונה להגדלהתזרים מזומנים

הזרמה אוטומטית של נתונים מהמודולים השונים; תמיכה במספר חשבונות בנק; תמיכה בהכנסות בפועל והכנסות צפויות, הוצאות בפועל והוצאות צפויות; ניהול מק"מ, ופק"מ (אופציונאלי).

8-1-smlלחץ על התמונה להגדלהקישור לתוכנת הנה"ח

אינטגרציה מלאה וסינרגיה עם תוכנת הנה"ח: יצוא מסמכים כספיים רלוונטיים לתוכנת הנה"ח; קישור המסמכים מהשחף לפקודות היומן בהנה"ח; סנכרון חשבונות ספקים ולקוחות עם תוכנת הנה"ח.

9-1-smlלחץ על התמונה להגדלהניהול מסמכים (אופציה)

קישור סריקות, מסמכי pdf, וורד, אקסל ודוא"ל לחשבונות חוזים והזמנות מקבלי משנה ופרויקטים; חיפוש ואחזור מסמכים טקסטואלי.

10-1-smlלחץ על התמונה להגדלההתקשרויות עם קבלני משנה/יועצים

קליטת פרטי התקשרויות עם קבלני משנה; הפקת הזמנות, דוחות ריכוז הגשה, תשלומים ויתרת חוב לפי התקשרויות וקבלני-משנה; תמיכה בהתחשבנות גב-אל-גב מול הלקוח.

11-1-smlלחץ על התמונה להגדלהתשלומים לספקים וקבלני משנה

קליטת חשבונות וחשבוניות מס של קבלני משנה/יועצים וספקים במסכים ייעודיים, לרבות הוצאות כלליות, קופות קטנות, מימון ורכב; סבב אישורי ביצוע ותשלום; הפקה והדפסת שיקים לתשלום או העברת כספים באמצעות מס"ב. משלוח הודעות לספקים בדוא"ל על ביצוע תשלום; הפקת דוחות ריכוז הגשה ותשלום בשלבי החשבונות השונים.

12-1-smlלחץ על התמונה להגדלהדיווח שעות עבודה

דיווח חודשי מרוכז, ע"י אחראי, לפי פרויקט ועובד; דיווח יומי ישירות ע"י העובד או באמצעות האינטרנט/הענן מכל מקום; סבב אישורים לכרטיס דיווח; הצלבה עם דוח נוכחות; דוחות ריכוז ש"ע לפי עבודות ולפי עובדים; הפקת נספח פירוט ש"ע לחשבון לקוח.

13-1-smlלחץ על התמונה להגדלההסכמי עבודה ותקצוב עובדים

תיעוד ושמירת היסטוריה של הסכמי עבודה ושינויים הכוללים עלויות שכר קבוע, תנאים סוציאליים ועלויות משתנות; חישוב  תנאים סוציאליים אוטומטי; ניתוח הוצאות עובדים ברמת חברה; חישוב עלות שעת עובד לפי עלות העובד וביצוע ש"ע בפועל.

14-1-smlלחץ על התמונה להגדלהמחירון עלויות שעות עבודה

ניהול מחירוני ש"ע ברמת פירוט חודשית, רבעונית, חצי שנתית ושנתית; חישוב עלות ש"ע  אוטומטי לפי הסכמי עבודה או לפי שכר חודשי המיובא מתוכנת שכר.

15-1-smlלחץ על התמונה להגדלהניהול מאגר לקוחות

קליטה וניהול מידע כללי לפי פירוט מידע כספי ואנשי קשר של הלקוחות המשמש לקליטת הצעות חוזים חשבונות חשבוניות מס וקבלות.

16-1-smlלחץ על התמונה להגדלהניהול מאגר קבלני משנה וספקים

קליטה וניהול תיאור כללי של הספק כולל פרטי אנשי הקשר, מידע כספי ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס (יבוא ממערכת 1000); סיווג מקצועי פירוט הסמכות כולל קליטת אישורים.

נ17-1-smlלחץ על התמונה להגדלהיהול כוח-אדם

ניהול מאגר עובדים שכולל מידע כללי, תפקידים, פרטי תחילת עבודה וסיום.

18-1-smlלחץ על התמונה להגדלהניהול ציי רכב

תיעוד פרטי רכבים של החברה; מעקב שימוש ברכב; ניהול הוצאות רכב; העמסת הוצאת רכב על תקצוב שעת עובד.

19-1-smlלחץ על התמונה להגדלהכלי עזר

הפקת מסכי נתונים לאקסל, התממשקות עם וורד ואאוטלוק, חיפוש טקסטואלי בנתונים, מחשבון מדדים ועוד