נרקיס מערכות ("נרקיס", "החברה") מתחייבת לשמור על פרטיות המבקרים באתר האינטרנט של החברה. אנחנו מתחייבים שלא נאסוף מידע אישי שלך (כמו, שם, חברה, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל) אלא אם כן סיפקת לנו נתונים אלה מרצונך. איננו חולקים במידע אישי שמתקבל מהמבקרים באתר של נרקיס. המידע נשמר ברשות החברה ואינו נמכר או מועבר באופן מודע לכל גורם שלישי מחוץ לנרקיס.

על אף הנאמר לעיל, אתר נרקיס עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. נרקיס אינה אחראית לנוהלי שמירת פרטיות על-ידי אתרים אלה או לתכנים שלהם. אנחנו ממליצים למבקר באתר שלנו לבדוק באתרים מהי מדיניות השמירה על פרטיות אצלם.


Website Privacy Statement

Narkis Systems ("Narkis", "Company") is committed to protecting the privacy of visitors to its web site. We will not collect any personal information (such as your name, address, telephone number, or email address) unless you provide it voluntarily. Any personal information collected from visitors to our web site is kept private by Narkis and is not shared, sold, or otherwise transferred to any third parties outside Narkis.

However, the Narkis site may contain links to other web sites. Narkis is not responsible for the privacy practices or the content of these other web sites. We encourage you to review the privacy policies posted on these third-party sites.