סמלים מסחריים

השם: "נרקיס מערכות" ("נרקיס" "החברה") והסמליל של נרקיס הינם סימן רשום של החברה ואין למבקר באתר האינטרנט של "נרקיס" רשות להשתמש בהם אל אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהחברה.

נרקיס שומרת על זכותה לשנות את התנאים האמורים לעיל בכל עת ומכל סיבה שהיא. אנו ממליצים למבקר באתר לבדוק את תנאי השימוש בכל ביקור באתר, ובמיוחד לפני שהמבקר מוסר מידע אישי אודותיו.

הפנייה בדף זה ובאתר" נרקיס" היא לנשים ולגברים כאחד.

הצהרה כללית

אנחנו מאמינים שהתכנים באתר נרקיס נכונים ומהימנים. אנחנו עשויים לערוך שינויים באתר בכל זמן. בנוסף, יתכן שחלק מהתכנים באתר סופקו לחברה על-ידי גורם שלישי, או שהם קשורים לאתר של גורם שלישי. נרקיס לא תשא באחראית לנתונים ומידע כזה שסופק על-ידי גורם שלישי. החברה והספקים שלה שומרים את הזכות גם לעדכן, להוסיף תכנים ולערוך שינויים באתר, או לשנות ולעדכן תאור ותכונות המוצרים או השירותים שהחברה מספקת, או אם החברה תפסיק לספק מוצר ממוצריה או תפסיק לתת שירות משירותיה בזמן כלשהו, החברה יכולה לעשות זאת בכל עת ומבלי להודיע על כך.


Website Terms of Use

Trademarks; Copyright Notice:

The Narkis Systems (“Narkis”) name and logo designs are the trademarks of Narkis Systems. Other brands or product names on this site may be trademarks or service marks of their respective owners.

General Disclaimers

We believe the content of the Narkis website to be accurate and reliable. We may make corrections or other changes to the site content at any time. In addition, some content on the Narkis site may be provided by third parties or linked to third parties. Narkis shall not be held responsible for any such information provided by third parties. We and our suppliers also reserve the right to make modifications, enhancements, improvements and other changes to the products and services described on this site at any time or to discontinue any products or services without notice.